สถิติ
เปิดเมื่อ3/12/2017
อัพเดท24/02/2018
ผู้เข้าชม2338
แสดงหน้า5096
บทความ
y
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com

พานพุ่มเงิน พุ่มทอง

อ่าน 218 | ตอบ 0
 พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง คือ การน าผ้าตาดเงิน ตาดทอง มาประดิษฐ์จัดแต่งประกอบกับวัสดุหรือโฟมแล้วน าไปบูชาพระ รัตนตรัย หรือ นา ไปวางเป็นเครื่องสักการะ 
การวางพานพุ่มมีวัตถุประสงค์ของการตั้งหรือการวาง 2ประการ คือ 1.การตั้งเป็นเครื่องบูชา  2.การตั้งเป็นเครื่องสักการะ 
ประโยชน์ของพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
1. นำพานพุ่มมาให้งานในพิธีการต่างๆได้จริง 
2 .นำความรู้ในการทำพานพุ่มมาปรับใชใ้นชีวติประจำวันได้จริง 
3.นำความรู้ในการประดิษฐ์ไปประกอบอาชีพได้ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :